Y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu – Oriau Agor – Haf 2019 / Library and Learning Resources – Opening hours – Summer 2019

Library Opening Hours - Late Summer 2019

Advertisements

Leave a comment

July 25, 2019 · 8:59 am

Learning Skills Workshops, Plas Coch Campus – Summer 2019 / Gweithdai Sgiliau Dysgu, Campws Plas Coch – Haf 2019

Summer Learning Skills Workshops (English)Information for Summer Sessions - English

Summer Learning Skills Workshops (Cymraeg)Information for Summer Sessions - Welsh

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Askew’s VLeBooks

Bydd un o’n cyflenwyr eBook, Askew’s VLeBooks yn symud i lwyfan newydd ym mis Gorffennaf. Fel rhan o’r symudiad hwn, bydd yn rhaid i chi dynnu unrhyw nodiadau yr hoffech eu harbed oddi ar y llwyfan hwn. Mae angen gwneud hyn erbyn 12 Gorffennaf 2019.

*

One of our eBook suppliers, Askew’s VLeBooks will be moving to a new platform in July. As part of this migration, please export any notes from this platform that you wish to save. This must be done by 12th July 2019.

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Oriau Agor – Dydd Llun 1 i Ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2019 / Opening hours – Monday 1 to Saturday 27 July 2019

Y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu

Oriau Agor – Dydd Llun 1 i Ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2019

Dydd Llun i Ddydd Iau – agor 8.45am i 7pm

Dydd Gwener – agor 8.45am i 5pm

Dydd Sadwrn – agor 10.00am i 2pm

 

Peidiwch ag anghofio bod Labordai TG L100 a L100 eng ar agor tan ganol nos bob dydd!  Peidiwch ag anghofio’ch cerdyn Adnabod i fynd i mewn.

 

*

 

Library and Learning Resources

Opening hours – Monday 1 to Saturday 27 July 2019

 Monday to Thursday – open 8.45am to 7pm

 Friday – open 8.45am to 5pm

Saturday – open 10am to 2pm

 

Don’t forget that IT labs L100 and L100 eng are open until midnight every day!  Don’t forget your ID card for access.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu – Ni fyddwn ni’n agor Dydd Llun 6 Mai / Dydd Llun 27 Mai // Library and Learning Resources – We will not be opening on Monday 6 May / Monday 27 May

Library - May Bank Holidays

Leave a comment

April 29, 2019 · 9:22 am

Oriau Agor- Pasg 2019 / Opening hours – Easter 2019

Easter 2019

Leave a comment

April 11, 2019 · 10:04 am

Gweithdai Sgiliau Dysgu, Campws Plas Coch – Semester 2 / Learning Skills Workshops, Plas Coch Campus – Semester 2

learning skills sem 2 poster - english (png)learning skills sem 2 poster - welsh (png)learning skills timetable sem2 english (png)_page_2learning skills timetable sem2 welsh (png)_page_2

Leave a comment

Filed under Uncategorized